طاقدیسان
رشته های فعالیت

1- پیمانکاری : ساختمان ، راه سازی ، تاسیسات و تجهیزات ، آب ، نفت و گاز
2- انبوه سازی

3- بازرگانی : واردات و صادرات ،خرید و فروش انواع ماشین آلات راه سازی و مصالح ساختمانی 
4- اکتشاف، استخراج و بهره برداری انواع معادن غیر نفتی